Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne - OpenLEX

Grzelińska Joanna, Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Komentarz omawia zasady ustalania niższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Mogą one opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX