Preferencje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej, w administracji samorządowej i w urzędach... - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Preferencje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej, w administracji samorządowej i w urzędach państwowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Preferencje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej, w administracji samorządowej i w urzędach państwowych

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne zmiany w praktyce zatrudniania pracowników w urzędach - pod kątem osób niepełnosprawnych. Ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad projektem ustawy opracowanym przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Należy podkreślić, iż do tej pory przepisy powszechnie obowiązujące nie regulowały w szczególny sposób zasad dostępu pracowników niepełnosprawnych do zatrudnienia w służbie publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX