Biadun Dobrawa, Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 15 kwietnia 2021 r.
Autor:

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Komentarz opisuje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Omówiono w szczególności wymagania kwalifikacyjne oraz inne warunki, które spełnić musi farmaceuta, aby móc wykonywać zawód, uwzględniono także uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach UE oraz kraju trzecim. Przedstawiono sam proces stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty a także wpis do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX