Poczobut Jerzy (red.), Prawo właściwe dla podziału majątku wspólnego małżonków mających różne obywatelstwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Prawo właściwe dla podziału majątku wspólnego małżonków mających różne obywatelstwa

W sprawach powiązanych z więcej niż jednym systemem prawnym występuje kwestia, którego państwa prawo powinno zostać zastosowane. Dotyczy to również podziału majątku wspólnego byłych małżonków, zarówno sądowego, jak i umownego. W niniejszym komentarzu omawiane są reguły ustalania prawa właściwego dla tego zagadnienia w przypadku, gdy byli małżonkowie mają różne obywatelstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX