Kosiarz Agnieszka, Prawo pracownika do refundacji okularów korygujących wzrok

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawo pracownika do refundacji okularów korygujących wzrok

Komentarz omawia zasady przyznawania uprawnień do refundacji szkieł korekcyjnych, zarówno dla nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX