Matusiakiewicz Łukasz, Prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT - na rachunek ogólny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT - na rachunek ogólny

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) wiąże się z posiadaniem przez podatnika tzw. rachunku VAT, a zatem z ograniczoną swobodą dysponowania znajdującymi się na nim środkami. Funkcjonowanie systemu może nierzadko prowadzić do nagromadzenia środków na tym rachunku, stąd dla podatnika korzystniejsze byłoby dysponowanie nimi na typowym rachunku rozliczeniowym (a więc ich „uwolnienie”). To jednak wiąże się z koniecznością złożenia wniosku, który musi zostać pozytywnie rozpatrzony przez naczelnika urzędu skarbowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX