Karkowska Dorota, Prawo pacjenta hospitalizowanego do opieki ze strony osób najbliższych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 lipca 2012 r.
Autor:

Prawo pacjenta hospitalizowanego do opieki ze strony osób najbliższych

Komentarz omawia prawo pacjenta hospitalizowanego do opieki ze strony osób najbliższych. W artykule przedstawiono prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Scharakteryzowano także kwestię kosztów realizacji tychże praw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX