Karkowska Dorota, Prawo pacjenta do wyniku badania diagnostycznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Prawo pacjenta do wyniku badania diagnostycznego

1.Cel

Celem komentarza jest wskazanie stanu prawnego w zakresie prawa pacjenta do poznania informacji o wyniku przeprowadzonego badania diagnostycznego, w szczególności wskazanie, jakie dane powinien zawierać wynik badania laboratoryjnego (m.in. data i godzina pobierania materiału, data i godzina wykonania, zastosowana metoda itp.). W praktyce pacjenci często zwracają się z zapytaniem: czy mają prawo do wydania wyniku w formie papierowej czy w formie elektronicznej? Czy wyniki wykonane na podstawie skierowania np. lekarza nocnej i świątecznej pomocy mają być przesłane do lekarza POZ? Co ma zrobić pacjent, w sytuacji gdy na Internetowym Koncie Pacjenta są tylko ogólne informacje, bez podania, kto, kiedy i jak dane badanie wykonał? Temat jest istotny m.in. dlatego, że obserwuje się wzrost liczby badań diagnostycznych w związku z uruchomieniem pilotażu „Profilaktyka 40 PLUS”.

2.Uwagi ogólne

Ustawaz 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. – nie zawiera literalnego prawa pacjenta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy