Prawo notariusza do wynagrodzenia - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Prawo notariusza do wynagrodzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawo notariusza do wynagrodzenia

W związku z pełnioną funkcją na notariuszu ciąży wiele obowiązków. Jednak obok obowiązków notariusz ma także prawa. Zaliczyć do nich można: prawo do wynagrodzenia, prawo do udziału w samorządzie notarialnym, prawo do wykonywania funkcji publicznych, prawo do podjęcia dodatkowego zajęcia oraz prawo do ochrony na zasadach przysługujących funkcjonariuszom publicznym. Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowego scharakteryzowania prawa notariusza do wynagrodzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX