Prawo kuratora do zaskarżania uchwał organów właścicielskich banku - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Prawo kuratora do zaskarżania uchwał organów właścicielskich banku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawo kuratora do zaskarżania uchwał organów właścicielskich banku

Ustanowienie kuratora nie oznacza utraty przez władze i organy banku ich kompetencji. W okresie objęcia banku kuratelą podlega on jedynie szczególnemu „nadzorowi”. Dla realizacji uprawnień nadzorczych przepisy ustawy Prawo bankowe wyposażyły kuratora w prawo do zaskarżania uchwał i decyzji organów właścicielskich banku. Przepisy regulujące tą problematykę są jednak dość lapidarne i odsyłają do przepisów innych ustaw, co z kolei prowadzi do wielu wątpliwości związanych z praktycznym ich zastosowaniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX