Prawo do trzynastki po urlopie macierzyńskim - OpenLEX

Rosa Agnieszka, Prawo do trzynastki po urlopie macierzyńskim

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawo do trzynastki po urlopie macierzyńskim

Pracownicy jednostek sfery budżetowej korzystający z urlopu macierzyńskiego, a także z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zwolnieni są z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej sześciu miesięcy w roku kalendarzowym jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?