Gieroń Konrad, Prawo do terenu a ograniczenie sposobu korzystania i udostępnienie nieruchomości przy inwestycjach elektroenergetycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Prawo do terenu a ograniczenie sposobu korzystania i udostępnienie nieruchomości przy inwestycjach elektroenergetycznych

W przypadku każdego rodzaju inwestycji elektroenergetycznych wymagane jest wejście na teren, gdzie są umiejscowione lub będą projektowane elementy infrastruktury energetycznej. Tego rodzaju wejście odbywa się z uwzględnieniem praw własności właściciela gruntu. W komentarzu omówiono prawo do terenu przy inwestycjach elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia sposobu korzystania i obowiązku udostępnienia nieruchomości w trybie przepisów prawa administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX