Nowość Majczak-Górecka Kinga, Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Kolejnym uprawnieniem podmiotu danych, zagwarantowanym przez art. 21 RODO, jest prawo do sprzeciwu, który podmiot danych może wnieść w dowolnie wybranym momencie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

Dla skuteczności tego rodzaju sprzeciwu ważne jest to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

Pierwszy ze wskazanych powyżej przypadków dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań publicznych oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX