Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - OpenLEX

Gawroński Maciej, Sztąberek Michał, Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

1.Prawo do sprzeciwu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – przewiduje, że osoba może sprzeciwić się temu, aby jej dane były przetwarzane przez administratora. Skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych powinien spowodować zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem.

Nie w każdej sytuacji można sprzeciwić się przetwarzaniu naszych danych osobowych. Są dwa typy sprzeciwu:

(i)

sprzeciw z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz

(ii)

sprzeciw względem marketingu bezpośredniego (sprzeciw „dowolny”, bo nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności).

W razie otrzymania sprzeciwu opartego na szczególnej sytuacji administratorowi nie wolno już przetwarzać danych, chyba że wykaże:

(i)

istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX