Wilk Jakub, Prawo do przemieszczania się w stanie epidemii - brak podstaw prawnych dla wprowadzania zakazu przemieszczania się

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Prawo do przemieszczania się w stanie epidemii - brak podstaw prawnych dla wprowadzania zakazu przemieszczania się

W związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, organy administracji rządowej ustanowiły szereg nakazów i zakazów określonego zachowania się. Wśród tych regulacji pojawił się również zakaz przemieszczania się. W opracowaniu przeanalizowano podstawy prawne dla jego wprowadzania, a także zweryfikowano możliwość nałożenia sankcji na osoby go naruszające.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access