Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Prawo do przemieszczania się - przesłanka zaspokajania niezbędnych potrzeb

W komentarzu omówione zostały przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i rozporządzeń Rady Ministrów stanowiące jedną z przesłanek dopuszczających odstępstwo od zakazu przemieszczania się, który to zakaz wprowadzono w dniu 25.03.2020 r. Przesłanką tą jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Dokonana została prawna ocena regulacji, w tym także w kontekście prawnoadministracyjnego i prawnokarnego sankcjonowania jej przekroczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?