Bartosiewicz Adam, Prawo do odliczenia podatku w szkołach wyższych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawo do odliczenia podatku w szkołach wyższych

Podatek od towarów i usług jest podatkiem od wartości dodanej. Każdy podatnik VAT wykonujący działalność opodatkowaną (generujący podatek należny) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tą sprzedażą. Jest to niezależne od formy prawnej, statusu i celu działalności danego podmiotu. Również i uczelnie wyższe – w zakresie, w jakim prowadzą sprzedaż opodatkowaną – mają prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tą sprzedażą. Wprawdzie podstawowa działalność uczelni (szkół wyższych) jest zwolniona z podatku, co skutkuje brakiem prawa do odliczenia podatku, wydaje się jednak, że niemal w każdej uczelni występuje sprzedaż opodatkowana (w mniejszym bądź większym zakresie). W związku z tym można próbować optymalizować rozliczenia podatkowe m.in. poprzez poszukiwanie i identyfikowanie podatku naliczonego do odliczenia.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access