Golat Rafał, Prawo do nadzoru autorskiego jako osobiste prawo autorskie przysługujące projektantowi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Prawo do nadzoru autorskiego jako osobiste prawo autorskie przysługujące projektantowi

Prawo osobiste, polegające na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworu, stanowi swego rodzaju dopełnienie prawa do integralności utworu, gdyż wyposaża ono twórcę w uprawnienie do skontrolowania, czy udostępnione przez niego dzieło jest przez osobę korzystającą z niego należycie eksploatowane. Chodzi w tym przypadku m.in. o pieczę nad tym, czy utwór nie jest rozpowszechniany z nie zaakceptowanymi przez twórcę zmianami. Nadzór autorski ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia procesu budowlanego, dlatego został mu poświęcony odrębny komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX