Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane z wyodrębnieniem inwestycji celu publicznego - OpenLEX

Jastrzębski Maciej, Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane z wyodrębnieniem inwestycji celu publicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane z wyodrębnieniem inwestycji celu publicznego

W celu ochrony przed zagospodarowaniem nieruchomości przez nieuprawnione podmioty, ustawodawca wprowadził obowiązek wykazania przez inwestora, że jest uprawniony do zabudowy lub prowadzenia innych robót budowlanych, tj. że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX