Śliwka Marcin, Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 września 2023 r.
Autor:

Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w praktyce

Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie jest nową instytucją. Już na gruncie poprzedniego stanu prawnego chory miał prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przy czym miała być ona sprawowana przez osobę bliską lub inną przez niego wskazaną. W praktyce zdarzało się, że opieka ta sprawowana była przez personel pomocniczy, często na podstawie nieformalnych umów zawieranych z pacjentami lub osobami bliskimi. Na gruncie aktualnego stanu prawnego praktyka ta została usankcjonowana, przy czym doprecyzowano zakres pojęcia „dodatkowa opieka pielęgnacyjna”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX