Prawnokarna ocena zabiegów transplantacji organów - OpenLEX

Boratyńska Maria, Prawnokarna ocena zabiegów transplantacji organów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 kwietnia 2017 r.
Autor:

Prawnokarna ocena zabiegów transplantacji organów

Opracowanie poświęcone zostało prawnokarnej ocenie zabiegów transplantacji organów. Pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów zostało przedstawione jako szczególny rodzaj świadczenia zdrowotnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Wymieniono przesłanki legalności pobierania i przeszczepiania narządów, tkanek lub komórek od dawcy żywego oraz ze zwłok. Opisano również kwestię odpowiedzialności karnej za nieprawidłowe wykonanie przeszczepu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX