Kamińska Anna, Prawne uwarunkowania budowy altan

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor:

Prawne uwarunkowania budowy altan

Komentarz omawia najnowsze zmiany w prawie wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te są konsekwencją orzeczenia NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. sygn. akt II OSK 1875/12.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX