Paszkowska Małgorzata, Prawne ograniczenia reklamy świadczeniodawców rynku usług medycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 21 czerwca 2023 r.
Autor:

Prawne ograniczenia reklamy świadczeniodawców rynku usług medycznych

Komentarz opisuje prawne ograniczenia reklamy świadczeniodawców rynku usług medycznych tj. podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zdefiniowano pojęcie reklamy i jej rodzaje, wskazano na przepisy prawne ograniczające swobodę stosowania reklamy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz omówiono sankcje grożące tym podmiotom za naruszenie wskazanych prawem ograniczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX