Waślicki Tadeusz, Prawne i organizacyjne uwarunkowania łączenia się spółek kapitałowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 września 2023 r.
Autor:

Prawne i organizacyjne uwarunkowania łączenia się spółek kapitałowych

Kodeks spółek handlowych w szerokim stopniu reguluje kwestie dotyczące połączeń spółek handlowych, umożliwiając przy spełnieniu określonych prawem wymogów nie tylko bezpośrednie łączenie się spółek akcyjnych ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także spółek kapitałowych z osobowymi, a nawet osobowych ze sobą. Zawarte w kodeksie unormowania są dość szczegółowe, bowiem regulują one wiele problemów istotnych zarówno z punktu widzenia łączących się spółek i ich organów, ale również z punktu widzenia udziałowców i kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem wierzycieli. Niniejszy komentarz, w oparciu o kodeks spółek handlowych, omawia zasady i procedury połączeń spółek kapitałowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX