Prawne aspekty przerwania reanimacji i uporczywej terapii - OpenLEX

Sieńko Agnieszka, Prawne aspekty przerwania reanimacji i uporczywej terapii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawne aspekty przerwania reanimacji i uporczywej terapii

Ambicją Autorki jest podjęcie próby wskazania obszarów bezpiecznego odstąpienia od reanimacji bez narażenia lekarza na odpowiedzialność karną, cywilną czy korporacyjną. Autorka podejmie próbę wskazania kierunku, w którym należy poszukiwać uzasadnienia dla podjęcia decyzji wskazanej w cytowanych przepisach KEL. Obszarem, który – w ocenie Autorki – należy poddać szczególnej analizie w kontekście tematu opracowania jest prawo karne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX