Prawne aspekty oceny pracowników - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Prawne aspekty oceny pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawne aspekty oceny pracowników

Oceny pracownicze są już w większości organizacji standardem. Jednak nadal w wielu przedsiębiorstwach budzą lęk pracowników i wątpliwości pracodawców. Zdarzać się to może zarówno w firmach, w których systemy ocen funkcjonują od lat, jak i w tych, które postanowiły dopiero wprowadzić to narzędzie. Źle przygotowana i przeprowadzona ocena pracownicza przynosi szkody – zarówno ocenianym pracownikom jak i dokonującym ewaluacji pracodawcom. Mimo tego, w wielu zakładach pracy nie rezygnuje się z ocen, błędy nierzadko są powielane, a ocena jest nieprawidłowa – nie tylko z punktu widzenia praktyki zarządzania, ale również w odniesieniu do przepisów prawa pracy. Źle przeprowadzana, subiektywna ocena pracownika naruszać może zasadę równego traktowania i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX