Lewandowski Tomasz, Prawidłowa budowa decyzji administracyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Prawidłowa budowa decyzji administracyjnej

Komentarz wyjaśnia sposób prawidłowego budowania decyzji administracyjnych. Oświadczenie woli organu administracji publicznej musi posiadać bowiem pewną formę zewnętrzną, aby mogło wywołać skutki prawne. Podczas omawiania wskazanego przepisu szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, starając się wyjaśnić najczęściej spotykane w praktyce wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX