Kaczorowska-Kossowska Iwona, Prawa rodziny pacjenta w przepisach regulujących zasady udzielenia świadczeń zdrowotnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Prawa rodziny pacjenta w przepisach regulujących zasady udzielenia świadczeń zdrowotnych

Rys historyczny

Przez wiele lat pozycję rodziny i bliskich pacjenta kształtował jedynie zwyczaj. Brak było uregulowań mówiących o zasadach udzielania rodzinie informacji o stanie zdrowia pacjenta, przyjmowano natomiast, że takie prawo rodzina bezwzględnie ma. Zasięgano opinii, a nawet zgody rodziny na wykonanie niektórych procedur medycznych, rodzina decydowała też o ewentualnym zaprzestaniu daremnej terapii. Nie tylko pozycja, ale i samo pojęcie rodziny traktowane było czysto intuicyjnie, zaś wobec braku przepisów zakreślających granice rozumienia tego pojęcia w prawie medycznym, ustalenie tych granic pozostawione było tyleż lekarzowi (ew. innym pracownikom medycznym i osobom zarządzającym), co samym członkom rodziny.

Zmiany tego stanu rzeczy zachodziły stopniowo. Pierwszym przepisem na gruncie prawa medycznego, w którym pojęcie i pozycja rodziny zostały dostrzeżone i wyodrębnione, było rozporządzenieMinistra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.12.1998 r. w sprawie recept lekarskich (nie obowiązuje), w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX