Szot Ewa, Prawa pracowników i inspektorów w toku postępowania kontrolnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Prawa pracowników i inspektorów w toku postępowania kontrolnego

Postępowanie kontrolne prowadzone przez inspektorów kontroli skarbowej i pracowników kontroli skarbowej jest jedną z form kontroli skarbowej. Poprzez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, w ramach postępowania kontrolnego rozpoczyna się i toczy kontrola podatkowa.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access