Prawa pasażerów w związku z koronawirusem - OpenLEX

Bujalski Rafał, Prawa pasażerów w związku z koronawirusem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Prawa pasażerów w związku z koronawirusem

Tytuł aktu prawnego

Wytyczne interpretacyjne dotyczące przepisów UE w zakresie praw pasażerów w kontekście rozwoju sytuacji w związku z Covid-19

Podmioty, których dotyczy akt prawny

pasażerowie podróżujący samolotem, koleją, autobusem i autokarem lub statkiem

przewoźnicy lotniczy, kolejowi, autobusowi i autokarowi lub morscy

Opis aktu prawnego

Wytyczne są odpowiedzią Komisji Europejskiej na sytuację, w której rządy krajowe wprowadziły różne środki, w tym ograniczenia podróży i kontrole graniczne. Celem wytycznych jest zapewnienie pasażerów, że ich prawa są chronione. Wytyczne określają, w jaki sposób należy stosować niektóre przepisy unijnego prawa dotyczące praw pasażerów w kontekście epidemii koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do odwołań i opóźnień. Dotyczą następujących aktów prawnych regulujących prawa pasażerów:

rozporządzenia nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów;

rozporządzenianr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX