Fortak-Karasińska Katarzyna, Prawa pacjenta a prawa i obowiązki przychodni i indywidualnych praktyk lekarskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 lipca 2016 r.
Autor:

Prawa pacjenta a prawa i obowiązki przychodni i indywidualnych praktyk lekarskich

Niezależnie od rodzaju działalności leczniczej, w ramach której udzielane są świadczenia zdrowotne, pacjentowi korzystającemu z tych świadczeń przysługują prawa, które podmiot świadczący jest zobowiązany bezwzględnie przestrzegać. Niniejsze opracowanie omawia przedmiotowe prawa w kontekście udzielania świadczeń w ramach indywidualnych praktyk oraz przychodni.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX