Ratajszczak Artur, Prawa i obowiązki właścicieli lokali

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Prawa i obowiązki właścicieli lokali

Niniejsze opracowanie przedstawia w sposób zwięzły i jasny prawa i obowiązki przysługujące współwłaścicielom w związku z ich udziałem w nieruchomości wspólnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX