Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uchyliła szczególne regulacje prawne związane z m.in. z biegiem terminów (ich wstrzymaniem i/lub zawieszeniem) w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, które zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Celem niniejszego komentarza praktycznego jest omówienie niektórych praw i obowiązków pełnomocników procesowych (przede wszystkim w sprawach cywilnych) w związku z epidemią koronawirusa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?