Kamieński Grzegorz, Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji specustawy covidowej z 28.05.2021

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji specustawy covidowej z 28.05.2021

Ustawą z dnia 28.05.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , dokonano nowelizacji ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . Dokonane zmiany wpływają w sposób istotny na działalność pełnomocników procesowych.

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest omówienie zmian w powyższym zakresie, a więc uregulowanych w art. 4 k.p.c.2021 w jakim odnoszą się one do pełnomocników procesowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX