Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących - OpenLEX

Strzelec Dariusz, Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących

Komentarz poświęcony jest procedurze kontroli podatkowej. Autor omawia w nim czynności, jakie może podjąć kontrolujący w trakcie kontroli podatkowej (przede wszystkim zaś: żądanie udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, przesłuchiwanie świadków, kontrolowanego oraz innych osób, zasięganie opinii biegłych) oraz wykaz praw i obowiązków kontrolowanego, umożliwiających wykonywanie czynności przez kontrolującego. W komentarzu omówione zostały również zmiany przepisów dotyczące kontroli podatkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX