Krywan Tomasz, Kurczewska Aleksandra, Prawa i obowiązki doradców podatkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Prawa i obowiązki doradców podatkowych

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, dlatego wykonywać go mogą ci, którzy odznaczają się szczególnymi cechami osobowymi. Obok posiadania fachowej wiedzy i doświadczenia doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Na doradców podatkowych ustawodawca nałożył szereg obowiązków, których naruszenie (niewykonanie lub nienależyte wykonanie) powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną doradcy, z możliwością skreślenia z listy doradców podatkowych włącznie. Jednocześnie ustawa o doradztwie podatkowym przyznaje doradcom podatkowym istotne uprawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX