Kumela-Romańska Magdalena, Prawa i obowiązki cudzoziemców - reprezentacja prawna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Prawa i obowiązki cudzoziemców - reprezentacja prawna

Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających uzyskać zezwolenia legalizujące bezterminowo pobyt w Polsce (zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

Komentarz zawiera praktyczne wskazówki pozwalające podjąć decyzję, które z zezwoleń: zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odpowiada sytuacji faktycznej cudzoziemca. Przedstawione zostały także najważniejsze obowiązki cudzoziemców ubiegających się o bezterminową legalizację pobytu w Polsce na podstawie regulacji ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, dalej u.c. oraz ustawy z 9.11.2000 r. o repatriacji, dalej u.r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX