Sieńko Agnieszka, Prawa i obowiązki badacza w badaniach klinicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawa i obowiązki badacza w badaniach klinicznych

Komentarz omawia prawa i obowiązki badacza w badaniach klinicznych. W analizie przedstawiono podmioty uczestniczące w procedurze badania klinicznego oraz wskazano szereg wymagań podmiotowych wobec badacza. Opisano także katalog obowiązków badacza zawartych w obowiązujących przepisach.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access