Obzejta Łukasz, Prawa i obowiązki akceptanta karty płatniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawa i obowiązki akceptanta karty płatniczej

Niniejszy komentarz praktyczny opisuje prawa i obowiązki akceptanta karty płatniczej, których źródłem jest ustawa o usługach płatniczych. Ponadto treść komentarza uzupełnia opis najistotniejszych praw i obowiązków akceptanta wynikających z rozporządzenia MIF.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX