Czub Krzysztof, Prawa autorskie i ich ochrona w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Prawa autorskie i ich ochrona w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Prawo autorskie może odgrywać istotną rolę w działalności jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od szczebli (gminny, powiatowy, wojewódzki) trójstopniowego podziału terytorialnego. Znajomość katalogu i treści praw autorskich, które mogą przysługiwać jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom (pracownikom, kontrahentom, stronom postępowań administracyjnych i innych procedur), jest jednym z ważnych czynników wpływających na skuteczną i właściwą realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozwala na opracowanie czytelnych i spójnych procedur oraz zapewnienie tym podmiotom bezpieczeństwa prawnego w omawianym obszarze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX