Praktyki absolwenckie - OpenLEX

Masłowski Jarosław, Praktyki absolwenckie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie są alternatywą dla stażu absolwenckiego. Realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy stronami, mają na celu poprawienie sytuacji na rynku pracy osób kończących naukę, poprzez ułatwienie im odbycia odpowiednich praktyk i zdobycie doświadczenia zawodowego. Komentarz dotyczy organizowania i zasad realizacji tych praktyk, przedstawia obowiązki i uprawnienia stron. Treść komentarza wzbogacono praktycznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX