Makowski Kamil, Praktyka udostępniania informacji publicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Praktyka udostępniania informacji publicznej

W publikacji autor przedstawia kilka praktycznych wskazówek, które mogą być pomocne w ustaleniu, które informacje dotyczą spraw publicznych. Zastrzec jednak należy, że wszelkie wyliczenia mogą mieć charakter jedynie przykładowy, ponieważ nie jest możliwe wskazanie takiego katalogu w sposób enumeratywny, czyli wyczerpujący. Praktyka udostępniania informacji publicznych jest poza tym niełatwa do uchwycenia z uwagi na fakt, że informacje publiczne udzielane są w codziennym funkcjonowaniu podmiotów władzy publicznej. Próba stworzenia zbiorczej statystyki o charakterze enumeratywnym nie jest w stanie pokazać rzeczywistego stanu rzeczy w tym aspekcie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX