Praktyka sądowa dotycząca zjawiska mobbingu - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Praktyka sądowa dotycząca zjawiska mobbingu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Praktyka sądowa dotycząca zjawiska mobbingu

Kodeks pracy jednoznacznie zobowiązuje pracodawcę, aby dążył do uczynienia z zakładu pracy środowiska wolnego od mobbingu, czyli od działań i zachowań dotyczących pracownika lub skierowanych przeciw niemu, polegających w szczególności na systematycznym i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu, wywołującym u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujących lub mających na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu. Przeciwdziałanie mobbingowi jest więc ustawowym obowiązkiem pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX