Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor:

Praktyka sądowa dotycząca zjawiska mobbingu

Kodeks pracy jednoznacznie zobowiązuje pracodawcę, aby dążył do uczynienia z zakładu pracy środowiska wolnego od mobbingu, czyli od działań i zachowań dotyczących pracownika lub skierowanych przeciw niemu, polegających w szczególności na systematycznym i długotrwałym nękaniu i zastraszaniu, wywołującym u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujących lub mających na celu jego poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu. Przeciwdziałanie mobbingowi jest więc ustawowym obowiązkiem pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?