Praktyczne problemy przy ustalaniu i wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Praktyczne problemy przy ustalaniu i wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Praktyczne problemy przy ustalaniu i wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowelizacja ustawy śmieciowej dokonana 6.09.2019 r. wprowadziła wiele zmian w zakresie ustalania i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Także obowiązujące przepisy przejściowe nie ułatwiają gminom wykonywania swoich zadań. W komentarzu omówiono pojawiające się najczęściej problemy praktyczne, takie jak opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat czy zawiadomienia o wysokości opłaty i wystawianie tytułów wykonawczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX