Karciarz Mateusz, Makowski Kamil, Praktyczne aspekty redagowania Biuletynu Informacji Publicznej i przekazywania informacji do centralnego repozytorium

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autorzy:

Praktyczne aspekty redagowania Biuletynu Informacji Publicznej i przekazywania informacji do centralnego repozytorium

Poddając ocenie realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – dalej u.d.i.p., a dotyczących prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i przekazywania informacji do portalu danych (który zastąpił centralne repozytorium) utworzonego mocą ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641, dalej u.o.d.), która weszła w życie z dniem 8 grudnia 2021 r., należy wskazać na znaczny niedostatek w podejściu do tych narzędzi. Zarządzający często traktują udostępnianie informacji w ich ramach jako zło konieczne, które jest dla nich dodatkowym – z ich punktu widzenia zbędnym – obowiązkiem. Myślenie takie nie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku administracji publicznej. Sprawia także, że społeczeństwo postrzega urzędy jako obszar działania „kasty” urzędniczej, która jest niechętna wszelkim formom współpracy z członkami społeczeństwa i tworzonymi przez nich organizacjami.

W komentarzu praktycznym omówiono dobre praktyki i rozwiązania, które pomogą w prowadzeniu stron BIP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX