Świtkowski Marcin, Praktyczne aspekty doręczeń pism procesowych za pośrednictwem komornika sądowego oraz e-doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Praktyczne aspekty doręczeń pism procesowych za pośrednictwem komornika sądowego oraz e-doręczeń w postępowaniu egzekucyjnym

W niniejszym komentarzu zostanie omówione zagadnienie doręczania pism procesowych przez komorników sądowych oraz kwestia doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym. Zostaną przedstawione aspekty praktyczne dostarczania przez komorników sądowych ww. przesyłek, w tym w szczególności możliwe scenariusze, jakie mogą zaistnieć podczas realizacji tych czynności. Wskazane zostaną również planowane zmiany w przepisach regulujących te kwestie. W dalszej części omówione zostaną możliwości doręczeń elektronicznych na gruncie obecnie obowiązujących przepisów (tj. na dzień 31.08.2021 r.) oraz po wejściu w życie przepisów ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. W ostatniej części opracowania zostaną omówione wątpliwości zgłaszane przez profesjonalnych pełnomocników i samych komorników sądowych w związku z ww. zagadnieniami. Udzielone zostaną odpowiedzi na stawiane przez praktyków pytania związane z tą tematyką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy