Pracownik w sytuacji kryzysowej - OpenLEX

Leśnikowska-Marciniak Monika, Pracownik w sytuacji kryzysowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pracownik w sytuacji kryzysowej

Kryzys – bardzo „modny” obecnie termin, odnosi się w powszechnym rozumieniu do podmiotów gospodarczych. To firmy „przeżywają kryzys”, zarządzający „walczą z kryzysem”, z kolei decydenci i eksperci polityczni oraz ekonomiczni próbują znaleźć „wyjście z kryzysu”. I gdzieś, przy tym wszystkim zapomina się o szeregowym pracowniku, o zwykłym człowieku. To jego kryzys „dopada” zazwyczaj najszybciej. To co się odnosi do firm i innych organizacji – przenosi się automatycznie na ludzi w nich zatrudnionych. Ne łudźmy się, jeżeli przedsiębiorstwo dotknęły problemy – to jest prawie jednoznaczne z tym, że część pracowników również przeżywa kryzys. Z tym, że należy podkreślić z całą mocą – ten indywidualny, „osobisty” jednostkowy kryzys jest często bardziej dotkliwy i wieloaspektowy niż kłopoty organizacji. Dotyczy bowiem sfery psychicznej, osobowościowej człowieka, a kontekst miejsca pracy tylko pogłębia lub utrudnia rozwiązanie problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX