Pracownik w stresie - OpenLEX

Poznańska-Ostrowska Krystyna, Pracownik w stresie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pracownik w stresie

Omówiono czynniki (stresory), które źle wpływają na samopoczucie, zmieniające psychikę, somatykę oraz wpływające na kontakty społeczne. Omówiono zasady postępowania w sytuacji stresu oraz sposób odnoszenia się do pracowników korzystających z pomocy specjalisty-terapeuty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX