Pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych - OpenLEX

Culepa Michał, Pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2010 r.
Autor:

Pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych

Jednostki badawczo-rozwojowe są państwowymi jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Tworzone są w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego. Do jbr stosuje się odrębne kryteria w zatrudnianiu pracowników. W jednostkach tych mogą być zatrudniani pracownicy w ramach łącznie 8 różnych grup zawodowych, różniących się kwalifikacjami i kompetencjami. Komentarz opisuje zasady zatrudniania oraz wynagradzania tych pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX