Fazlagić Jan, Pracownicy 65+ - nowe szanse dla pracodawców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pracownicy 65+ - nowe szanse dla pracodawców

Starzenie się zachodnich społeczeństw jest wyzwaniem nie tylko dla systemów emerytalnych lecz także dla pracodawców. Z jednej strony powoduje gwałtowny odpływ doświadczonych specjalistów, którzy decydują się przejść na emeryturę, z drugiej stwarza szanse na wykorzystanie ich potencjału po przekroczeniu przez nich wieku emerytalnego. Tacy pracownicy stanową coraz większą grupę w strukturze wiekowej społeczeństw krajów rozwiniętych. Coraz więcej z pracowników wkraczających w wiek „65 plus”, to osoby dobrze wykształcone i sprawne fizycznie. W ninieszym opracowaniu przedstawione zostały, szanse i wyzwania, jakie stoją przed pracodawcami w związku z gwałtownym starzeniem się polskiego społeczeństwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX