Majer Roman, Prace wzbronione kobietom karmiącym piersią

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prace wzbronione kobietom karmiącym piersią

Pracownicy, którzy łączą pracę zawodową z wykonywaniem funkcji rodzicielskich mają zagwarantowany szereg uprawnień. Większość z tych regulacji dotyczy zarówno pozostających w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, z tym że zasadą jest, że w tym samym czasie z określonych uprawnień może korzystać tylko jedno z rodziców. Natomiast przerwy na karmienie – ze względu na swój charakter są uprawnieniem przysługującym wyłącznie pracującym kobietom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX